בדיקות תרמוגרפיות ללוחות חשמל

אשר שטרן ,חשמלאי ראשי ,מבצע בדיקה תרמוגרפית ללוחות חשמל בירושלים,לאיתור תקלות וכשלים בלוח החשמל ובנוסף ,מענה לדרישת אישור תקינות וצילום תרמוגרפי ,עבור חברות ביטוח ולצורך רישוי עסקים.

מהי בדיקה תרמוגרפית ללוח חשמל?

בדיקה תרמוגרפית ,היא צילום תרמי ,המבוסס על מציאת ומדידת של נקודות חמות ,בלוח החשמל ,,ע"י שימוש במצלמה המתקדמת ביותר , של חברת FLIR.

המצלמה ,מאתרת כשלים בלוח החשמל ,שנוצרים עקב מגעים רופפים ,ציוד לקוי או עומס נקודתי באביזר מסוים.

בנקודות הכשל ,יצוינו מידות טמפרטורה מדויקות מאוד ,מינימליות ומכסימליות .

בדיקה תרמוגרפית ללוחות חשמל בירושלים
בדיקה תרמוגרפית ללוחות חשמל בירושלים

מהו דו"ח תרמוגרפי ללוחות חשמל?

דו"ח זה ,יכלול תמונות תרמיות ,מול תמונות ויזואליות רגילות.

בתמונה התרמית ,יצוינו טמפרטורות מינימליות ומקסימליות בלוח החשמל ומהי הטמפרטורה בנקודה חמה זו או אחרת.

נקודות חמות אלה ,הן נקודות הכשל ,בלוח החשמל.

כאשר נבחנות נקודות הכשל בלוח החשמל ,ניתן להסיק ,בהתייחס לנתונים המצוינים בדו"ח ,את הסיבות לכשלים אלה ואת המסקנות הנדרשות ,כגון ,ציוד לוח לא תקין ,חיווט לוח לא תקין ,עומסי יתר בקו חשמל מסוים ,חוסר איזון בין הפאזות בלוח ועוד.

בדיקה תרמוגרפית ללוח חשמל ירושלים

מדוע יש צורך בבדיקה תרמוגרפית ללוח החשמל?

  • במקרים של תקלות חשמל חוזרות במערכת החשמל.
  • במקרים בהם יש צורך בבדיקת מערכת החשמל ,לצורך הגדלת חיבור ,או צורך בשיפוץ מערכת החשמל.
  • לצורך תחזוקה מתוכננת ,בלוחות חשמל ,במפעלים ועסקים גדולים.
  • במקרים בהם ,נדרש הלקוח להגיש דו"ח תרמוגרפי ,לחברת הביטוח או ל"כיבוי אש".

חברתנו תדע להסיק את המסקנות הנכונות והמקצועיות ,מהתמונות התרמיות של לוח החשמל ותדע לתת את ההמלצות הטובות ביותר ,ע"מ להביא את לוח החשמל ,למצב התקין והבטיחותי ביותר.