בדיקת הארקה בבית או בעסק 

בדיקת הארקה בבית ,נעשית ע"י מכשיר ייעודי הנקרא L00P TESTER ,או בקיצור LT.

בדיקת הארקה בבית – בדיקה ראשונה

בדיקה ראשונה ,היא בדיקת טיב הארקה , בבדיקה זו תיבדק לולאת התקלה ,כאשר יש תוצאות מינימליות נדרשות לפי סוג ,אמצעי ההגנה מפני חשמול.

אם אמצעי ההגנה מפני חשמול הוא TN-S  ,כאשר השנאי הוא בתוך המתקן ,או TN-CS ,כאשר השנאי מחוץ למתקן ,יש מספר דרישות. לפני כן נסביר כל שיטה:

אם אמצעי ההגנה מפני חשמול ,במבנה הוא ,TT :

אם שיטת ההגנה היא "זינה צפה":

ישנה טבלה בחוק החשמל ,המפרטת את ההתנגדות הנדרשת לפי גודל החיבור. לדוגמא מבנה ובו לוח חשמל p.v.c. ,והמא"ז הגבוה ביותר מתחת למפסק הראשי הוא 20*1 A ,ההתנגדות הנדרשת היא בחיבור תלת מופעי ,1.74 אוהם. תוצאה גבוהה מתוצאה זו תדרוש שיפור טיב ההארקה. במידה והוכח כי נעשו מאמצים לשיפור ההארקה ,ללא הצלחה והמבנה הוא חדש ויש הארקת יסוד ,בודק חח"י יכול לאשר איפוס המבנה ,כאשר אם השנאי של חח"י מחוץ למבנה ,אז חיבור TNCS ואם השנאי בתוך המבנה ,אז חיבור TNS. ההתנגדות המכסימלית במקרים אלה היא 20 אוהם.

בדיקה שניה ,היא בדיקת טיב בידוד המוליכים:

במציאות לא קיימים מבדדים מושלמים, אך קיימים חומרים בעלי מוליכות הקטנה פי 1023 מהמוליכות החשמלית של נחושת – מוליכות אשר נחשבת במקרים רבים כאפסית. מוליכותו של האוויר נמוכה והוא מהווה מבדד טוב. חרף זאת, מתחים גדולים מאוד מסוגלים לפרוץ את האוויר ויש צורך בחומרים שמוליכותם נמוכה עוד יותר.

חומרים מבודדים

כפלסטיקגומיבד או נייר משמשים להגנה על מוליכים חשמליים על ידי עטיפתם, והעטיפה מכונה "בידוד". חשמלאים משתמשים בסרט בידוד על מנת לבודד מגעים חשמליים. מבודדים על עמודי חשמל בנויים כך שכבלי החשמל תלויים מהם או נמתחים בין שני מבודדים (כאשר על הכבל להימתח בזווית- ראו בתמונה למטה). חומרים מקובלים למבדדים הם: חרסינהפלסטיקשעםעץזכוכיתסיליקוןגומיאווירשמןSF6 

וואקום. בידוד חשמלי הוא ההעדר של הולכה חשמלית. על פי תאוריית מבנה הפסים, לכל אטום בחומר מסוים, יש מספר רמות אנרגיה, שבהן יכולים להימצא אלקטרונים. אלקטרון ברמות האנרגיה הנמוכות (קרובות יותר לאטום) אינו יכול להשתחרר מהאטום, ולכן אינו יכול לסייע בהולכה חשמלית. רק אלקטרונים שברמות האנרגיה הגבוהות מסייעים להולכה. בחומר מבודד, יש פער בין רמות האנרגיה הנמוכות, לבין רמות האנרגיה הגבוהות. ב"פער" זה, אלקטרונים לא יכולים להתקיים. לכל חומר מבודד יש מתח שבירה. מתח זה ישחרר אלקטרון מהרמות הנמוכות, ויעביר אותו לרמות הגבוהות. כאשר מתח זה מופעל על החומר, החומר מפסיק להתנהג כמבדד, וזרם חשמלי יוכל לעבור דרכו.