בדיקת ממסר פחת בירושלים והסביבה

בדיקת ממסר פחת ,או נכון יותר בדיקת ממסר מגן ,נעשית ע"י מכשיר ייעודי כדוגמת:

METER DOR INSTALLATION METERRS MPI-506:

מכשיר זה מבצע בדיקה מלאה למפסק הפחת בזרמים שונים:

15MA  ,30MA ,6 פעמים ולבסוף מאשר ,או לא מאשר תקינותו של מפסק הפחת.

 

 • מפסק מגן בזרם דלף מפסיק את המתקן המוגן על ידו בצורה אוטומטית במקרה של הופעת זרם דלף במתקן .זרם דלף – זרם הזורם לאדמה.
 • שיטה זו מחייבת קיום מערכת הארקה במתקן המוגן ובמקור הזינה.

עקרון פעולה:

 • מדידת הפרש הזרמים במוליכים המחוברים אליו. כשהזרמים שווים, אין דליפת זרם במתקן . הפרש בזרמים, מצביע על כך שחלק מהזרם סגר מעגל דרך האדמה, בשל פגם בבידוד או חשמול.
 • כאשר אי שוויון הזרמים גדול מזרם ההפעלה )הרגישות( שאליו תוכנן המפסק, הוא מפסיק את הזנת החשמל למתקן.
 • אי השיוויון המקובל להגנה על חיי אדם צריך להיות נמוך מ- mA 30 במתקן ביתי

 

בדיקת ממסר פחת – הסבר המעגל שבסרטוט

ההזנה ללוח החשמל הביתי מתחיל בשנאי חברת החשמל ,דרך נתיך ראשי של הבניין, למונה אנרגיה. הפאזה עוברת דרך הגנה מא"ז ראשי של הבית המותקן בלוח החשמל הביתי ומשם הפאזה והאפס נכנסים לממסר פחת ויוצאים ממנו.

)שים לב – הארקה כלל לא מחוברת לממסר פחת!!!( הפאזה עוברת ממסר הפחת להזין את המא"זים של כל מעגל. 

ואילו האפס מתחבר לפס האפסים ומשם למעגלים השונים של שקעים ומנורות.

שים לב על אופן חיבור של ההגנות בלוח החשמל!!!

מבנה ממסר פחת חד – פאזי

 

תפקיד כל חלק במנגנון של ממסר הפחת:

 • מגעי הזנה – תפקידם לחבר ולנתק את ההזנה ללוח החשמל

הערה: המגעים מחוברים לציר)ה( ונפתחים יחד כאשר הקפיץ מושך שמאלה, ונסגרים כאשר דורכים ) מפעילים ( את ממסר הפחת ע"י הרמת המנוף,

 • טבעת מגנטית – עשויה חומר פרו מגנטי )שמוליכה היטב שטף מגנטי כמו: ברזל( ותפקידה להעביר את השטף המגנטי שנוצר בזמן שיש זרם דלף לסליל האיזון שקולט את השטף.
 • סליל האיזון – סליל האיזון קולט את השטף המגנטי שנוצר כאשר יש תקלה של זרם דלף והופך את השטף למתח מושרה ומעביר את המתח לאלקטרומגנט הניתוק.
 • אלקטרומגנט הניתוק – תפקידו לפתוח את הנעילה של הצירים )ה( ברגע שהוא מקבל מתח

מסליל  האיזון ובכך מאפשר פתיחת מגעי ההזנה של הפזה והאפס )א ( + ) ב ( להמשך המעגל ה.   ציר+ ציר + נעילה +קפיץ 

תפקידם לפתוח את הנעילה , לסגור את הנעילה , להרחיק ולנתק את מגעי ההזנה קפיץ – תפקידו למשוך את הציר שמאלה יחד עם מגעי ההזנה כאשר הנעילה נפתחת.

נעילה – תפקידו לנעול את שתי הצירים יחד כל עוד אין זרם דלף

 • סליל הפאזה – תפקידו ליצור שטף מגנטי לכיוון אחד המייצג את הזרם שזורם דרכו.
 • סליל האפס – תפקידו ליצור שטף מגנטי לכיוון השני המייצג את הזרם שזורם דרכוהערה :

הליפופים של סליל הפזה וסליל הזרם הפוכים זה לזה ולכן אם הזרמים בשניהם שווים )במצב שאין זרם זליגה ( אז גם השטפים שלהם שווים אך הפוכים זה לזה ומבטלים אחד את השני.

 • נגד בדיקה – תפקידו לגרום לזרם דלף בעוצמה של 𝑚𝐴30 לשם בדיקת ממסר הפחת, ולגרום לו לפעול ולנתק את הזינה מהמשך המעגל כאשר לוחצים על לחצן בדיקה )ט( ט. לחצן בדיקה – תפקידו לחבר את נגד הבדיקה ולגרום לזרם דלף לצורך בדיקה בלבד.

מבנה ממסר פחת תלת – פאזי

 • לכל פאזה יש סליל אחד סה"כ לפאזות 3 סלילים.
 • לאפס יש סליל אחד 
 • וסליל האיזון סה"כ בממסר פחת יש 5 סלילים

 

עיקרון הפעולה- ממסר פחת חד פאזי:

כדי להבין את עיקרון הפעולה של ממסר הפחת יש להסביר מהו זרם דלף?

זרם דלף הוא זרם בדרך כלל קטן שזורם במסלול שלא תוכנן. להלן דוגמאות:

 • מהפזה לגוף האדם ומשם דרך הארקה לאדמה.
 • מהפזה ישירות לאדמה דרך הארקה.
 • מהאפס לאדמה דרך הארקה.

v זרם דלף לא נחשב קצר!!!

שני מצבי הפעולה של ממסר פחת:

1( מצב בו אין זרם זליגה לאדמה

מזינים את ממסר הפחת בפזה ובאפס )ללא הארקה.(

הזרם עובר באותה עוצמה בשתי הסלילים –סליל הפאזה וסליל האפס.

הזרם שזורם בסלילי הפזה והאפס יוצרים שטף מגנטי שווה.

 ומשום שהסלילים מלופפים בכיוונים הפוכים זה לזה והשטפים שווים אז השטף של האחד של האחד מבטל את השטף של השני.

מגעי ההזנה ) א ( נשארים מחוברים וההזנה של המתח עוברת הלאה ליתר לוח החשמל 

2( מצב בו יש זרם זליגה )מצב של תקלה(

במצב שיש זרם זליגה לאדמה הזרם בסליל הפזה ובסליל האפס לא שווים, ולכן השטפים לא מבטלים לחלוטין אחד את השני ונוצר שטף בגרעין המגנטי   .

השטף שבגרעין המגנטי "שוטף" את סליל האיזון ונוצר עליו מתח מושרה.

המתח המושרה מועבר לאלקטרומגנט הניתוק וזה יוצר כוח אלקטרומגנטי ומושך את הציר הימני ופותח את מנגנון הנעילה.

ברגע שמנגנון הנעילה נפתח הציר השמאלי נימשך ע"י הקפיץ שמאלה בכוח Fk, ואתו נפתחים מגעי ההזנה )משום שהם מחוברים פיזית לציר השמאלי ונעים שמאלה יחד עם הציר(, וכך נותקה ההזנה של המתח ללוח החשמל בגלל זרם הדלף

איור 39. א '– מפסק מגן עם זרם זליגה – מנתק את ההזנה 

איור 39. ב '– מפסק מגן עם זרם זליגה – גוף המכשיר נוגע בפאזה 

 

 

 

 

נקודות חשובות לגבי מפסק מגן (פחת):

 1. תפקידו העיקרי של מפסק מגן

לפני שהאדם נוגע במעטפת המכשיר -הוא למנוע התחשמלות ולהתריע על תקלה במכשיר או מעגל זינה הגורמת לזרמי זליגה בעוצמה של מעל ל-  mA 30 ,על ידי ניתוק המעגל מהזינה. 

 ברגע שהאדם נוגע במעטפת המכשיר – מפסק מגן אינו מקטין את הזרם העובר דרך גוף מחושמל אלא רק מגביל את פרק הזמן בו זרם זורם דרך הגוף כך שלא יגרם נזק גופני בלתי הפיך לגוף האדם המחושמל פרק הזמן נע בין  mS30  ל-   mS10 מרגע הופעת זרם דלף ועד לניתוק של מתח ההזנה .

 1. מפסק מגן אינו מבטל את החובה בהתקנת מבטח ראשי בלוח משום שאינו מנתק את הזינה למעגל כאשר זורם בו זרם יתר .)ברוב הדגמים בשימוש( וכן אינו מבטל את החובה בהתקנת הארקה למיתקן חשמל. 
 1. 3. ייעוד השימוש במפסק מגן

מפסק מגן יכול לשמש כאמצעי הגנה בפני חשמול באופן בלעדי במקרים מאוד מיוחדים כמפורט בסעיף הבא ,או כאמצעי הגנה בפני חשמול כאמצעי נוסף. 

 1. 4. כאמצעי הגנה בלעדי –

יישום כזה מותר רק במקרים הבאים: 

באתר בניה, בקרון מגורים, במבנה ארעי או במתקן ארעי. 

במבנה בו השתמשו בהארקת הגנה שמסיבה כלשהי לא ממלאה אחר הדרישות בתקנות              ולא ניתן להשתמש באותו מבנה בשיטת האיפוס. 

במבנה בו קיימת הארקת יסוד כאשר לא ניתן להשתמש בו בהגנה בשיטת האיפוס                וההתנגדות בין ההארקה למסה הכללית של האדמה או עכבת לולאת התקלה אינן                 מאפשרות הגנה על ידי הארקת הגנה .)ערכים גדולים מ- Ω5( 

מותר להשתמש במפסק מגן כהגנה בלעדית במקרים הבאים:

באתר בניה, קרון מגורים, מבנה ארעי וכדומה או כהגנה על פנסי תאורה המותקנים על עמודים מחומר מוליך.

במבנה שבו השתמשו בהגנה על ידי הארקה) TT( , כשהתנגדות לולאת התקלה אינה מאפשרת התפתחות של זרם מספיק גבוה שיפעיל את המבטח של המתקן בהתאם לתקנות ובמקום לא ניתן לבצע איפוס.

במבנה שקיימת בו הארקת יסוד ולא ניתן לבצע בו איפוס) TN-C-S( ועכבת לולאת התקלה, או ההתנגדות למסה הכללית של האדמה אינן מאפשרת הגנה ע"י הארקת הגנה  .)TT(

בהיתר מיוחד ע"י המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר.

 1. 5. כאמצעי הגנה נוסף –

בתיקון לתקנות החשמל )התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט( 

נקבע כי במתקני חשמל דירתיים )מתקני חשמל בדירות מגורים – לפי ועדת הפירושים(, יש להתקין מפסק מגן המיועד לשמש כאמצעי הגנה נוסף בפני חשמול.

 

*  רשימת סוגי המפסקים המתוארים שייכים לחברת 𝐴𝐵𝐵 ונלקחו מאתר החברה .

 

הערות:

במתקני חשמל דירתיים חדשים אסור להתקין מפסקי מגן מדגם AC .

במתקנים הישנים הקיימים, מפסקי מגן מדגם AC מספקים הגנה טובה ברוב המקרים 

חד עם זאת, במקרים מיוחדים, כאשר במתקנים קיים ציוד חשמלי הממותג באמצעים אלקטרוניים כגון : מחשבים אישיים, מערכות אל – פסק סטטיות, עמעמים ומשנקים לתאורה, וכו' כדאי להחליף את המפסק מדגם  AC במפסק מדגם A