הגדלת חיבור חשמל בירושלים

הגדלת חיבור חשמל בירושלים הן דבר שבשגרה הן לדירות, בתים, בתים פרטיים וכלל העסקים ותעשייה: דירות רבות בבניינים ישנים מגדילים חיבור חשמל מחד פאזי לתלת פאזי וכן הלאה. 

מחיר הגדלת חיבור חשמל בירושלים

מחיר הגדלת חיבור החשמל תלוי במצב מערכת החשמל. מערכת החשמל תיבדק בקפידה ,ע"י מכשירים דיגיטליים ייעודיים מדויקים.

בדיקה ראשונה להגדלת חיבור החשמל בירושלים

בדיקה ראשונה ,היא בדיקת טיב הארקה ,ע"י מכשיר הנקרא L00P TESTER ,או בקיצור LT. בבדיקה זו תיבדק התנגדות המתקן למסת האדמה ,כאשר יש תוצאות מינימליות נדרשות לפי סוג ,אמצעי ההגנה מפני חשמול. אם אמצעי ההגנה מפני חשמול ,במבנה הוא ,TT ,"הגנה" ,אז נדרשת התנגדות מינימלית של 5 אוהם ונדרשת הארקת יסוד. ישנה טבלה בחוק החשמל ,המפרטת את ההתנגדות הנדרשת לפי גודל החיבור. לדוגמא מבנה ובו לוח חשמל p.v.c. ,והמא"ז הגבוה ביותר מתחת למפסק הראשי הוא 20*1 A ,ההתנגדות הנדרשת היא בחיבור תלת מופעי ,1.74 אוהם. תוצאה גבוהה מתוצאה זו תדרוש שיפור טיב ההארקה. במידה והוכח כי נעשו מאמצים לשיפור ההארקה ,ללא הצלחה והמבנה הוא חדש ויש הארקת יסוד ,בודק חח"י יכול לאשר איפוס המבנה ,כאשר אם השנאי של חח"י מחוץ למבנה ,אז חיבור TNCS ואם השנאי בתוך המבנה ,אז חיבור TNS. ההתנגדות המכסימלית במקרים אלה היא 20 אוהם.

בדיקה שנייה להגדלת חיבור חשמל

בדיקה שניה ,היא בדיקת טיב בידוד המוליכים:

במציאות לא קיימים מבדדים מושלמים, אך קיימים חומרים בעלי מוליכות הקטנה פי 1023 מהמוליכות החשמלית של נחושת – מוליכות אשר נחשבת במקרים רבים כאפסית. מוליכותו של האוויר נמוכה והוא מהווה מבדד טוב. חרף זאת, מתחים גדולים מאוד מסוגלים לפרוץ את האוויר ויש צורך בחומרים שמוליכותם נמוכה עוד יותר.

חומרים מבודדים

חומרים מבודדים כפלסטיקגומיבד או נייר משמשים להגנה על מוליכים חשמליים על ידי עטיפתם, והעטיפה מכונה "בידוד". חשמלאים משתמשים בסרט בידוד על מנת לבודד מגעים חשמליים. מבודדים על עמודי חשמל בנויים כך שכבלי החשמל תלויים מהם או נמתחים בין שני מבודדים (כאשר על הכבל להימתח בזווית- ראו בתמונה למטה). חומרים מקובלים למבדדים הם: חרסינהפלסטיקשעםעץזכוכיתסיליקוןגומיאווירשמןSF6 

וואקום. בידוד חשמלי הוא ההעדר של הולכה חשמלית. על פי תאוריית מבנה הפסים, לכל אטום בחומר מסוים, יש מספר רמות אנרגיה, שבהן יכולים להימצא אלקטרונים. אלקטרון ברמות האנרגיה הנמוכות (קרובות יותר לאטום) אינו יכול להשתחרר מהאטום, ולכן אינו יכול לסייע בהולכה חשמלית. רק אלקטרונים שברמות האנרגיה הגבוהות מסייעים להולכה. בחומר מבודד, יש פער בין רמות האנרגיה הנמוכות, לבין רמות האנרגיה הגבוהות. ב"פער" זה, אלקטרונים לא יכולים להתקיים. לכל חומר מבודד יש מתח שבירה. מתח זה ישחרר אלקטרון מהרמות הנמוכות, ויעביר אותו לרמות הגבוהות. כאשר מתח זה מופעל על החומר, החומר מפסיק להתנהג כמבדד, וזרם חשמלי יוכל לעבור דרכו.

אבחון כשלים ונקודות לשיפור במערכות קיימות:

בעת בדיקת המתקן ,במידה ויתברר כי ,אין נקודות כוח לצרכנים זוללי חשמל ,יומלץ לפרוש קווי כוח מהלוח עד מיקום הצרכן ,זולל החשמל.

אם נקודות חשמל ,לא הותקנו לפי דרישות חוק החשמל ,יומלץ לפרקם ולהתקינם כראוי.

אם מא"זים בלוח החשמל ,לא יתאימו לזרם הנומינלי שיעבור בחתך המוליכים המחובר אליהם ,או שיוחלפו המוליכים לחתך המתאים ,או שיוחלף המא"ז בהתאם.

אם בצמוד לדוד החשמל ,לא יותקן מפסק מואר מוגן מים מתאים ,יש להתקינו ,לפני הגשת המתקן לבדיקה.

יעוץ לתאורה חכמה וחסכון באנרגיה:

בעת הגשת המלצות ,לאחר בדיקה ,אשר שטרן ,חשמלאי מוסמך ,ימליץ להתקין נורות לד בכל המתקן ,ע"מ לחסוך באנרגייה.

יומלץ גם ,לשלוט על התאורה בדרכים שונות ,או ע"י בקר תאורה ,או שעוני שבת ,או לחצני ממסר צעד.