התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי מכל סוג

שטרן עבודות חשמל מתמחים בהתקנות ייעודיות של עמדות טעינה לרכבים חשמליים מכל סוג ובכל מקום לרבות:

  1. התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי בבית משותף
  2. התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי בבית פרטי
  3. התקנת עמדות טעינה לרכב חשמלי בבנייני משרדים
  4. התקנת שקע טעינה לרכב חשמלי

 

סוגי עמדות התקנה לרכב חשמלי

  1. כמוכן אנו מבצעים התקנת מערכת טעינה לרכב חשמלי – בטעינה איטית.
  2. התקנת מערכת טעינה לרכב חשמלי ,בטעינה המהירה במתח AC וטעינה מהירה במתח DC.

ככל שטכנולוגיית מצברי הרכב תשתפר ,הטעינה המהירה תעלה שלב נוסף.

 

התקנת מערכת טעינה לרכב חשמלי ,ברמה 1

ע"י אשר שטרן ,חשמלאי ראשי ,באמצעות שקע כוח רגיל אפשר לטעון כל רכב חשמלי ,ל 8 ק"מ בשעת טעינה אחת.

התקנת מערכת טעינה לרכב ,ברמה 2

ע"י אשר שטרן ,חשמלאי ראשי ,באמצעות שקע כוח ,מאפשרת 25-50 ק"מ לשעת טעינה ,דבר המתאים לטעינה לילית ,במקום העבודה או בבית הפרטי של בעל הרכב.

התקנת מערכת טעינה לרכב חשמלי ,בטעינה מהירה במתח DC ,רמה 3

ע"י אשר שטרן ,חשמלאי ראשי ,בטעינה מהירה בזרם גבוה וטעינה מהירה מאוד ,תוך דקות. מושלם להגדלת טווח נסיעות ,תוך כדי הנסיעות והגעה לעמדות טעינה מהירה בדרך.

עמדות טעינה מהירה במתח DC ,ימוקמו במרכזי קניות ,בחניונים מרכזיים ועוד.

 

התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי בבית משותף או בבית פרטי

הלקוח הפרטי ,בעל הרכב החשמלי ,הרוצה לטעון את רכבו החשמלי בביתו , ע"י אשר שטרן ,חשמלאי ראשי ,יצטרך להכין תשתית חשמל בעומדת בתקן הישראלי ,בתקנות החשמל ובחוק החשמל.

ראשית גודל החיבור החשמלי בביתו ,צריך לספק גם את צורכי הבית שלו הרגילים וגם את טעינת הרכב ,כאשר טעינת הרכב צורכת זרם גבוה ומכאן תשפיע על מערכת החשמל הביתי ,באופן משמעותי.

הנחיות בנושא התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי

הלקוח ,אשר ירצה להתקין עמדת טעינה לרכב חשמלי ע"י אשר שטרן ,חשמלאי ראשי ,יזמין אותו ,להעריך את סדר הפעולות והעבודות ,ע"מ להגיע למוצר המוגמר ,עמדת ועינה לרכב חשמלי ,שלא משפיעה ,בעת הטעינה ,על מערכת החשמל הביתית הרגילה ולא גורמת לקפיצת המפסק הראשי ,כתוצאה מעומס.

החלטה ראשונה של החשמלאי ,אשר שטרן חשמלאי ראשי ,היא ,היכן להתקין לוח משנה שיזין את עמדת הטעינה ,האם בלוח בראשי בבית הלקוח ,או בצמוד אליו ,או ביציאה ממונה חברת החשמל ,כאשר יותקן שם לוח נוסף ,בו יהיה מפסק ראשי ,בהתאם לגודל החיבור של חברת החשמל ,מפסק משני עבור בית הלקוח ומפסק משני נוסף ,עבור עמדת הטעינה ,לפי הזרם הנדרש בה.

החלטה שנייה היא ,תשתית הכבל המזין את עמדת הטעינה וחתך המוליכים שלה. חתך המוליכים ואופן פריסת הכבל ,יקבע לפי שיטת התקנה וטבלאות המופיעות בחוק החשמל.

לאחר קביעת החלטות אלה ,ע"י אשר שטרן חשמלאי ראשי ,יהיה עליו להתקין ציוד ייעודי בלוח המשנה של עמדת הטעינה ,כאשר ציוד זה יכלול ,מא"ז המגן על הכבל המזין ומפסק מגן מסוג B ,הנדרש לכל עמדת טעינה.

מפסק מגן מסוג B ,יוזן אך ורק מהמא"ז המשני ,לפני מפסק המגן הביתי שהוא מסוג A וזאת על מנת למנוע נטרול ההגנה מפני חשמול ,בבית הלקוח.

מומלץ על הלקוח המעוניין בהתקנת מערכת טעינה לרכב חשמלי ,לקחת חשמלאי בעל רישיון חשמל מתאים לגודל החיבור ובתוקף ,כדוגמת אשר שטרן חשמלאי ראשי ולהיפגש איתו ,להתרשם מרצינותו ולשמוע את הצעתו.