ההחלטה על יישום מערכת ”בית חכם“ ,לסוגיו השונים ,
צריכה להתבצע ,רך לאחר בחינת כל האופציות ,התרחישים
ו….מחיר ציוד הקצה.
ישנם מספר חברות ,המספקות ציוד לבית חכם ,כאשר כמות
התרחישים שונים אחת מהשנייה ,ציוד הקצה שונה באיכותו
והשירות (חשוב מאוד) .
כדאי מאוד ,לפני ההחלטה על יישום בית חכם ,לגשת לחברות ,
לקבל הסברים ולראות הצגת תכלית ואפילו להפעיל ,פיסית ,את הציוד.