מחירון עבודות חשמל 2021

  
   
פירוט עבודה מחיר ליח'/מ"ר
ביקור לתיקון תקלה/קצר עד שעה אחת ₪ 250.00
מחיר שעת עבודה למוסמך ,שעה או חלק ממנה ₪ 250.00
מחיר שעת עבודה לעוזר חשמלאי ,שעה או חלק ממנה ₪ 180.00
בדיקה מלאה של מערכת החשמל כולל בדיקת הארקה ,טיב בידוד ,רציפות ותקינות עד 80 מ"ר ₪ 450.00
בדיקת תקינות הארקה  ₪ 350.00
התקנת הארקת יסוד מקומית ₪ 1,250.00
אספקת והתקנת בריכת הארקה ,אלקטרודה ומוליל הארקה מבודד עד 10 ממ"ר עד 15 מ"רהחל מ…₪ 2,850.00
נקודת מזגן חד פאזי 20A ואספקת שקע בריטי והתקנתו ₪ 1,250.00
אספקת והתקנת מפסק פאקט עבור מזגן ,בנוסף לנקודת מזגן ₪ 250.00
התקנת מאוורר שמסופק ע"י הלקוח  ₪ 385.00
התקנת גוף תאורה סטנדרטי בגובה סטנדרטי ליחידה בודדת ₪ 250.00
התקנת גוף תאורה סטנדרטי בגובה סטנדרטי ,מעל 3 יחידות ₪ 120.00
אספקה והתקנת אוטומט מדרגות מודולרי ₪ 450.00
אספקה והתקנת פוטו צל ₪ 350.00
אספקה והתקנת תאורת שלט לבניין ,כאשר קיימים מוליכים ₪ 450.00
אספקה והתקנת וונטה 4 צול ,במקום קיימת ₪ 485.00
נק' מאור רגילה עד 5 מ"ר ,מתחת ל 3 נקודות ₪ 485.00
נק' מאור רגילה מעל 5 מ"ר בכמות מעל 3 נקודות ₪ 200.00
נק' שקע שירות עד 5 מ"ר עד כמות 3 יח' ₪ 400.00
נק' שקע שירות עד 5 מ"ר מעל כמות 3 יח' ₪ 350.00
שקע כח חד פאזי 16*1 A עד 5 מ"ר ₪ 650.00
נקודת שקע כח תלת פאזי 16*3 A עד 5 מ"רהחל מ…₪ 1,250.00
נקודת שקע כח תלת פאזי 20*3 A עד 5 מ"רהחל מ…₪ 1,450.00
נקודת שקע כח תלת פאזי 32*3 A עד 5 מ"רהחל מ…₪ 2,000.00
אספקת והשחלת כבל טלפון "בזק" עד 4 זוג עד 10 מ"רהחל מ…₪ 450.00
אספקת והשחלת כבל CAT 7 עד 10 מ"רהחל מ…₪ 450.00
אספקה והתקנת שקע "בזק" לקופסה 55 ,ללא עלות ביקור ₪ 75.00
אספקה והתקנת שקע "בזק" לקופסה "גוויס" ,ללא עלות ביקור ₪ 85.00
אספקה והתקנת שקע "RG45" לקופסה "גוויס" ,ללא עלות ביקור ₪ 100.00
אספקה והתקנת שקע חיצוני בודד ללא קו החשמל עבורו ₪ 300.00
אספקה והתקנת שקע חיצוני כפול ללא קו החשמל עבורו ₪ 350.00
אספקה והתקנת שלישיית שקעים חיצוניים ללא קו החשמל עבורו ₪ 400.00
נקודת תריס חשמלי עם חציבה וסגירההחל מ…₪ 480.00
החלפת מוליכי חשמל לנקודה בודדההחל מ…₪ 250.00
החלפת מוליכי חשמל לדירת 3 חדרים סטנדרטיתהחל מ…₪ 15,000.00
אספקת והחלפת שקע רגיל בקופסה 55  ₪ 300.00
אספקת והחלפת שקע מרגיל למודולארי מסוג "גוויס"  ₪ 350.00
אספקת והחלפת שקע רגיל בקופסה 55 ,מעל כמות של 5 יחידות ₪ 75.00
אספקת והחלפת שקע מרגיל למודולארי מסוג "גוויס" ,מעל כמות של 3 יחידות ₪ 150.00
אספקה והתקנת מפסק דוד מואר ,על הטיח ₪ 300.00
אספקה והתקנת מפסק דוד מואר ,עם שעון ,על הטיח ₪ 400.00
אספקה והחלפת פלנש סטנדרטי לדוד ,כולל גוף חימום ותרמוסטט ₪ 500.00
אספקה והחלפת פלנש מסוג "אמקור" או "אורן" לדוד ,כולל גוף חימום ותרמוסטט ₪ 650.00
התקנת תנור אמבטיה ,המסופק ע"י הלקוח ,כאשר מוליכים קיימים ₪ 250.00
תוספת למחיר ביקור ,אספקת והתקנת מאמ"ת עד 25*1 A ₪ 28.00
תוספת למחיר ביקור ,אספקת והתקנת מאמ"ת עד 25*3 A ₪ 95.00
אספקה והתקנת לוח חד פאזי ,על הטיח ,40*1 A ,עד 10 מא"זים ,עד 16 מקוםהחל מ…₪ 1,450.00
אספקה והתקנת לוח חד פאזי ,תחת הטיח ,40*1 A ,עד 10 מא"זים ,עד 16 מקוםהחל מ…₪ 2,000.00
אספקה והתקנת לוח תלת פאזי ,על הטיח ,40*3 A ,עד 10 מא"זים ,עד 24 מקוםהחל מ…₪ 2,850.00
אספקה והתקנת לוח תלת פאזי ,תחת הטיח ,40*3 A ,עד 10 מא"זים ,עד 24 מקוםהחל מ…₪ 3,500.00
כל שורה נוספת בלוח מעל 24 מקום ₪ 1,250.00
אספקה והתקנת מא"ז 40*1 A בלוח קיים ₪ 350.00
אספקה והתקנת מא"ז 25*3 A בלוח קיים ₪ 450.00
אספקה והתקנת מא"ז 32*3 A בלוח קיים ₪ 480.00
אספקה והתקנת מא"ז 40*3 A בלוח קיים ₪ 550.00
אספקה והתקנת מא"ז 63*3 A בלוח קיים ₪ 750.00
אספקה והתקנת מא"ז תלת פאזי מסחרי 100*3 A החל מ…₪ 2,200.00
אספקה והתקנת מא"ז תלת פאזי מסחרי 160*3 Aהחל מ…₪ 3,000.00
אספקה והתקנת מא"ז תלת פאזי מסחרי 250*3 Aהחל מ…₪ 4,500.00
אספקת והתקנת מפסק פחת חד פאזי 40*2 A ₪ 385.00
אספקה והתקנת מפסק פחת תלת פאזי 40*4 A ₪ 500.00
אספקה והתקנת שעון שבת אנלוגי ,ללא בטרייה נטענת ₪ 420.00
אספקה והתקנת שעון שבת אנלוגי ,עם בטרייה נטענת ₪ 550.00
אספקה והתקנת שעון שבת דיגיטלי ,ללא בטרייה נטענת ₪ 650.00
אספקה והתקנת שעון שבת דיגיטלי ,עם בטרייה נטענת ₪ 850.00
אספקה והתקנת מגען "מיני" 20*3 A ₪ 385.00
אספקה והתקנת מונה פרטי ,חד פאזי מודולארי ללוח חשמלהחל מ…₪ 380.00
אספקה והתקנת מונה פרטי ,תלת פאזי ,מודולארי ללוח חשמלהחל מ…₪ 450.00
אספקה והתקנת לוח חוץ ,מוגן מים ,הכולל ,ראשי ,מפסק פחת ,שעון שבת ועד 5 מא"זיםהחל מ…₪ 1,850.00
אספקה והתקנת מגן ברקים תלת פאזי עד 40*3 A ,של חברת ABBהחל מ…₪ 1,300.00
אספקה והתקנת פעמון "דינג דונג" ₪ 380.00
בדיקה תרמוגרפית ללוח ביתי בודד ,עד 48 מקוםהחל מ…₪ 600.00
בדיקה תרמוגרפית ללוח ביתי בודד ,מעל 48 מקום ,עד 72 מקוםהחל מ…₪ 700.00
בדיקה תרמוגרפית ללוח ביתי בודד ,מעל 72 מקוםהחל מ…₪ 800.00
בדיקה תרמוגרפית ללוח תעשייתי ,מ 3 לוחות ,עד 10 לוחות ,מחיר ליחידההחל מ…₪ 600.00
בדיקה תרמוגרפית ללוח תעשייתי ,מ 10 לוחות ומעלההחל מ…₪ 500.00
נקודת תאורת גינה ,הכוללת צינור שחור וכבל ירוק ,עד 7 מ"רהחל מ…₪ 350.00
קופסה מוגנת מים עבור דרייבר לתאורת לד 12V ה,כולל דרייבר ,עד 60Wהחל מ…₪ 300.00
התקנת ג.ת דוקרן לד שמסופק ע"י הלקוח ,ליחידה אחתהחל מ…₪ 250.00
התקנת ג.ת דוקרן לד שמסופק ע"י הלקוח ,מעל 2 יחידותהחל מ…₪ 150.00
התקנת שבילית לד שמסופקת ע"י הלקוח ומותקנת במקום קיימתהחל מ…₪ 350.00
התקנת פס לד מתחת לשיש ,המסופק ע"י הלקוחהחל מ…₪ 350.00
תשתית עבור נקודת הטענת רכב חשמלי ,כולל מפסק פחת ,מדגם B  וכבל הזנה עד 5*6 ממ"ר ,עד אורך החל מ…₪ 4,500.00
של 15 מ"ר,כאשר עמדת הטעינה מסופקת ע"י הלקוח  
חשמל זמני לבניה ,הכולל ניתוק ופירוק תשתית ישנה ,לוח זמני לבניה והארקת יסודהחל מ…₪ 4,800.00
בדיקת לוח ויזואלית וחיזוק ברגים ₪ 250.00
הגדלת חיבור מ חד פאזי לתלת פאזי 25*3 A ,הכוללת לוח תלת פאזי וציודו . לא כולל הארקה ושיפור תשתיותהחל מ…₪ 2,800.00
אספקה והתקנת פס השוואת פוטנציילים ,הכולל פס נחושת ותושבות 40*4 מ"מהחל מ…₪ 350.00
תוכניות לוח חשמל עבור חח"י לחיבור חדש או הגדלת חיבור ל 25*3 Aהחל מ…₪ 650.00
תוכניות לוח חשמל עבור חח"י לחיבור חדש או הגדלת חיבור ל 40*3 Aהחל מ…₪ 800.00
תוכניות לוח חשמל עבור חח"י לחיבור חדש או הגדלת חיבור ל 63*3 Aהחל מ…₪ 1,000.00
תוכניות לוח חשמל עבור חח"י לחיבור חדש או הגדלת חיבור ל 100*3 Aהחל מ…₪ 1,400.00
תוכניות לוח חשמל עבור חח"י לחיבור חדש או הגדלת חיבור ל 160*3 Aהחל מ…₪ 2,000.00
תוכניות לוח חשמל עבור חח"י לחיבור חדש או הגדלת חיבור ל 250*3 Aהחל מ…₪ 3,500.00
טסט מול חח"י עבור חח"י לחיבור חדש או הגדלת חיבור ל 25*3 Aהחל מ…₪ 650.00
טסט מול חח"י עבור חח"י לחיבור חדש או הגדלת חיבור ל 40*3 Aהחל מ…₪ 650.00
טסט מול חח"י עבור חח"י לחיבור חדש או הגדלת חיבור ל 63*3 Aהחל מ…₪ 800.00
טסט מול חח"י עבור חח"י לחיבור חדש או הגדלת חיבור ל 100*3 Aהחל מ…₪ 1,200.00
טסט מול חח"י עבור חח"י לחיבור חדש או הגדלת חיבור ל 160*3 Aהחל מ…₪ 1,450.00
טסט מול חח"י עבור חח"י לחיבור חדש או הגדלת חיבור ל 250*3 Aהחל מ…₪ 2,500.00
*המחירים אינם כוללים מע"מ כחוק