יתן לשלוט על צרכנים שונים ,כגון ,מערכות מיזוג ,מערכות חימום , וילונות חשמליים ,תריסים חשמליים ,מערכות שמע ,מערכות קולנוע וכו‘. גם לצרכנים כגון אלה יש להכין הכנות מתאימות ,ע“י החשמלאי.

לוח החשמל והבקרה :

לוח חשמל הכולל בתוכו ,כרטיסי בקרה ,מיתוג ,והגנות שונות , יהיה גדול מהרגיל ולכן יש להכין מראש מקום מספיק גדול ומרווח , לצורך התקנתו.