שרטוט לוח חשמלי בתוכנת "אוטוקד":

לכל מערכת חשמל חדשה ,או משודרגת ,יש להכין שרטוט בתוכנת "אוטוקד" ,בין אם זה מיקום ותכנון מעגלים ,או לוחות החשמל שלהם.

השלב הראשון ,הוא תכנון מערכת החשמל בשטח ,בשיתוף עם הלקוח.

בעת התכנון ,יש הקפדה על חוק החשמל ותקנות החשמל והבאת הידע הזה לשרטוטים.

דגש על הפרדה בין אזורים שונים במתקן הביתי או המשרדי ,ע"י שימוש במפסקי מגן נפרדים ,ע"מ שתקלה באזור אחד ,לא תשפיע על אזור אחר.

קווים נפרדים לצרכנים זוללי חשמל ,ע"מ למנוע עומסים על קווים בעת עומס.

בתעשייה ,תכנון שימוש בציוד מתקדם ושרטוט הציוד בהתאם לחוק החשמל ושימוש בסימנים מוסכמים.

תכנון ,כולל חלוקת מעגלים ,מיקומם וחתכם. מכינים סקיצה עם מידות וגבהים וניגשים לשרטט.

אשר שטרן ,חשמלאי מוסמך ,בעל תעודת הסמכה מחברת AUTODESK ,

מתכנן ומשרטט ברמה גבוהה מאוד וקפדן על כול קוצו של יוד.

ניסיונו של אשר שטרן בעבודות חשמל ,מעל 25 שנה וניסיונו של אשר שטרן בשרטוט אוטוקד מעל ל 15 שנה ,מביא את רמת השרטוטים לגבוהה ביותר.

כל שרטוט מוגש ללקוח ובמקביל נשמר בענן ,לגיבוי.