ניתן לשלוט ולבקר על נקודת תאורה ,או קבוצת נקודות תאורה , רק במידה וייעשו ההכנות המתאימות ,ע“י החשמלאי.
יש להחליט עם מעצב/ת הפנים ,על אופן השליטה ולאחר מכן , החשמלאי ,יוכל לבצע את ההכנות הנדרשות. הכנות אלה ,אינן הכנות סטנדרטיות ולכן ,על המבצע להיות מנוסה ומקצועי בתחום.