בבתים ,או מבנים ,בהם יש מספר גדול של תריסים ומספר קומות ,הרי ששליטה מרכזית על התריסים ,רצויה מאוד.
יש להכין שליטה על כל תריס ,או קבוצת תריסים ,בקרבתם ,שליטה אזורית קומתית ושליטה מרכזית ,בכניסה לבית ,או המבנה.
השליטה ,יכולה להיות ,ע“י לחצנים מרוכזים במסגרת דקורטיבית אחת ,או ע“י שלט חכם.

הכנות לתריסים חשמליים :
הדרישות של חברת החשמל ,קובעות כי כל מנוע יוגן ע“י מפסק דו קוטבי , בלוח הראשי בצמוד לכרטיסי הבקרה ,או התקנת קופסת ביקורת בכל ארגז תריס ,עם מהדקים נשלפים תקניים ,המנתקים גם את האפס.