You are currently viewing הגדלת ההפרשות לקופת פנסיה

הגדלת ההפרשות לקופת פנסיה

לקוחות וידידים יקרים,

ההפרשות החודשיות לפנסיה בחיסכון שנצבר לעובדים במשק יעלו באחוז, מ־17.5% מתוך השכר הקובע לפנסיה ל־18.5%,המהלך יושלם תוך פחות משנה בשתי פעימות: בחודש יולי הקרוב (החל מה-1 ביולי) שיעור ההפרשות יועלה בחצי אחוז וב-1.1.2017 יועלה בחצי אחוז נוסף.

בהתאם להבנות החדשות, תשלומי המעסיק לקרן הפנסיה יוגדלו מ-6% ל-6.5% מהכנסתו הקובעת של העובד. שיעור הפרשות העובד לפנסיה יעלה גם כן בחצי אחוז מ-5.5% ל-6%. בסך הכול שיעור ההפרשות לרכיב התגמולים יגדל באחוז שלם, ושיעור ההפרשות הכולל עם רכיב הפיצויים יעלה מ-17.5% ל-18.5%.

יש להיערך בהתאם, מחלקת הנהלת החשבונות המשרדית תבצע את העדכון אוטומטית החל משכר יולי.

קרא עוד

אולי יעניין אותך גם >