You are currently viewing זכויות העובדים במהלך החגים

זכויות העובדים במהלך החגים

לקוחות וידידים יקרים,

לקראת חג הפסח, שיחול בין התאריכים 22-29/04, י"ד -כ"א בניסן, מובאת להלן סקירה קצרה אודות סוגיות שכיחות הקשורות לעבודה בחגים:

 1. שעות עבודה בערב חג:
  • במקומות בהם עובדים 6 ימים בשבוע, יעבדו עד 7 שעות, כל שעת עבודה מעבר ל-7 שעות תחשב שעה נוספת.
  • במקומות בהם עובדים 5 ימים בשבוע, יעבדו 8 שעות בתשלום של 9 שעות, או 7 שעות בתשלום של 8 שעות, בהתאם להחלטת המעסיק.
 2. יום החג:
  • עבודה ביום חג מזכה את העובד בתשלום שכר של 150% לפחות.
  • עבודה ביום חג שלא מתוך בחירה של העובד, תזכה אותו בתשלום שכר רגיל בתוספת של 150% על השכר.
 3. עבודה בחול המועד, וחופשה מרוכזת:
  • בין חגי ישראל, מצויים גם ימי "חול המועד". מדובר למעשה בימי עבודה רגילים המצויים בין שני ימי החג שבסוכות ובפסח.
  • מעסיק יכול להחליט, כי במועד מסוים ייסגר מקום העבודה והעובדים ישהו בחופשה שנתית, וזאת בכפוף לשתי מגבלות:
  • מתן הודעה מראש, במידה ומספר ימי החופשה (כולל יום פנוי ומנוחה שבועית) הוא שבעה ימים לפחות , תאריך תחילת החופשה ייקבע 14 יום מראש.
  • צבירה מספקת של ימי חופשה, החוק אינו מסדיר הוצאת עובדים לחופשה שנתית על חשבון ימי חופשה עתידיים. לחילופין ניתן, בהסכמת העובד, להוציאו לחופשה ללא תשלום לתקופה זו.
  • אורך יום העבודה: יום עבודה רגיל, אלא אם כן קיים הסכם קיבוצי או נוהג קיים אצל המעסיק לעבוד יום מקוצר.
 4. חובת מתן שי לחג:
  בחוקי העבודה לא מוטלת חובה כללית על מעסיקים לתת לעובדיהם מתנה עבור החגים. עם זאת מעסיקים שונים במשק מחויבים במתן מתנה מכוחו של הסכם קיבוצי.

פסח כשר ושמח!

קרא עוד

אולי יעניין אותך גם >